Problem som lämpar sig för behandling:

RYGGSKOTT: Ryggskott är det alldagliga namnet för en funktionsstörning i ryggen. Problemet kan komma plötsligt och till synes utan orsak men oftast uppkommer det akuta problemet efter framåtböjning eller lyft. En dysfunktion uppstår i en led och kroppen svarar med inflammation och man får svårt att röra sig överhuvudtaget. Smärtan kan bli i det närmaste olidlig. Det är viktigt att söka kiropraktisk vård så snart som möjligt för att begränsa inflammation och påföljande muskelkramp. Om ett ryggskott inte behandlas är det mycket stor risk att du får nya ryggskott som blir värre och värre och leder till förslitning i ryggraden.

NACKSSPÄRR: Nackspärr är samma sak som ett ryggskott men i nacken.

ISCHIAS: Ischias är ett samlingsnamn för alla smärttillstånd relaterade till ischiasnerven i benet. Smärtan kan sitta bara i själva rumpan men kan stråla på baksida och utsida lår ända ned i foten. Man kan ha ont bara nere i foten eller vaden också. Många saker kan utlösa ischias såsom inflammationer, diskbråck, förslitningssjukdomar, tumörer m.m. Men den vanligaste orsaken till ischias är funktionsstörningar i lederna på de understa kotorna i ländryggen eller bäckenleder, ofta i kombination med förslitnings-sjukdom som ger inflammation. Man kan även ha sk falsk ischias från sk triggerpunkter i muskulaturen. Dessa punkter uppstår ofta vid funktionsstörningar i länd eller bäcken. Ischias är därför ett problem som lämpar sig väl för behandling hos oss.

DISKBRÅCK:

Disken eller mellankotskivan är stötdämparen som sitter mellan varje kota. Den har ett centrum som är tandkrämsaktigt i sin konsistens och den yttre delen består av hårdare, sega fibrer. Om man använder sin rygg felaktigt, lyfter, vrider, eller utsätts för sk helkroppsvibration t.ex . bilkörning (chaufförer) kan de yttre fibrerna gå sönder. Då kan centrum av disken bukta igenom de trasiga yttre höljet och trycka på nerven. Följden blir smärtor eller domningar i den involverade nerven. Man kan också förlora styrka i de muskler som nerven går till t.ex sk dropfot. Nerven försörjer också de muskler som "håller tätt" om urin och avföring. Om diskbråcket är tillräckligt stort kan det påverka din förmåga att kontrollera urin och avföring. Då bör man söka sig till sjukhus så snart som möjligt eftersom detta oftast innebär att diskbråcket behöver repareras kirurgiskt.
I samband med diskbråck har man nästan alltid funktionstörningar eller låsningar av kotorna i anslutning till diskbråcket. Kiropraktorn kan behandla dessa låsningar och på det viset påverka diskbråcket så att trycket på nerven minskar.

Whiplashskador:
När huvudet utsätts för kraftig acceleration/ deceleration som sker vid trafikolyckor, fall från tex gungor, fysisk misshandel, nöjesfältsattraktioner, bungyjump etc. kan ledbanden och muskelfästen i nacken skadas. Ledbanden är de strukturer som håller kotorna på plats och om de skadas eller blir översträckta kan funktionsstörningar bildas. Det blir också inflammation och muskelkramper i de skadade musklerna. Detta tillstånd kallas för myofascit och man hittar alltid sk triggerpunkter i sådan muskulatur. Triggerpunkter är extremt ömma muskelpunkter som strålar triggar smärta till en annan kroppsdel t.ex från nackmusklerna upp i huvudet, axelmuskulaturen ned i armen. Myofascit är ett mycket smärtsamt tillstånd som obehandlat bara blir värre. Behandling bestående av kiropraktisk manipulation av involverade kotleder + massagebehandling inklusive triggerpunkts behandling är ett måste. Man måste även se till att komma igång med träning och stretch av muskulaturen så snart som möjligt. Ju fortare man får behandling efter olyckstillfället desto större chans att utläkning blir fullständig. Dessvärre kan en whiplash skada lätt bli kronisk om rätt behandling inte sätts in. Ofta upplever man inga symptom direkt efter olycksfallet, kanske bara lite lätt stelhet. De gravare symptomen kommer först senare, i många fall efter flera år då lederna i de instabila områdena börjar slitas ut. Så det är viktigt att komma för en undersökning så snart som möjligt även ifall man inte har ont.
Alla barn är med om whiplash liknande skador ofta flera gånger under sin uppväxt. De trillar när de börjar gå, de blir knuffade, de trillar av gungor och lekplats- ställningar, de ramlar av cykeln etc, etc. Därför är det väldigt viktigt att ta ditt barn till kiropraktorn för en kontroll någon gång innan 10 års ålder.

Huvudvärk:
Det finns många olika sorters huvudvärk. Kiropraktorn har utbildning som gör att han eller hon kan avgöra vilken sorts huvudvärk det rör sig om. Om det visar sig att det är sk. Cervikogen huvudvärk, alltså huvudvärk som kommer från nacken kan kiropraktisk behandling hjälpa. Man har då funktionsstörningar i lederna i nacken. Detta leder till muskel kramper och triggerpunkter ( se under whiplash ) som strålar smärta upp i huvudet. Detta kan åtgärdas med kiropraktik och massagebehandling.

Muskelspasm, spända muskler eller muskelinflammation
Muskelspasm, spända muskler eller muskelinflammation Dessa tillstånd uppstår inte spontant i musklerna. Musklerna är i sin funktion 100% beroende av vad nerverna signalerar till dem. En muskel går väldigt sällan i kramp utan att nerven har signalerat detta. Så när man får muskelkramp som håller i sig en längre tid ( mer än ) 10 min, är detta oftast ett resultat av en funktionsstörning emellan kotorna. Detta leder till att nerven inte fungerar som den skall och därmed skickar felaktig inflammation till musklerna.

En skev eller sned rygg överbelastar också en sidas muskler vilket gör att de måste hålla emot hårdare och därför går in i ett krampliknande tillstånd. Kiropraktorn rättar till de låsningar som finns i den skeva ryggen och återställer därmed bättre muskelfunktion. Muskel inflammation kan vara en del av en rheumatisk sjukdom men mera ofta ett tecken på att musklerna överbelastats på fel sätt. Ett klassiskt exempel är sk. MUSARM som uppkommer vid statisk, långvarig muskelöverbelasting vid dataarbete. Har man dessutom funktionstörningar ( se vad är kiropraktik ) i nacken som påverkar nervflödet till dessa muskler negativt kan problemet bli intensivt. Här är uppstår igen myofascit ( se under whiplash ) och detta problem lämpar sig också för behandling hos kiropraktor och massageterapeut. Vi kan dessutom hjälpa dig med råd om korrekt ergonomi så att problemen inte återkommer.

Foglossning
Under graviditeten bildas ett hormon som kallas relaxin. Ett av dess funktioner är att luckra upp leder och fogar i bäckenet så att förlossningskanalen kan öppna sig på ett bra sätt under förlossningen. Detta kan dock leda till att det uppstår en dysfunktion i bäckenlederna ( Sacro-iliaca lederna ). En foglossning är helt enkelt en funktionsstörning i en bäcken led eller led i nedre ländryggen. Belastningen ökar även på ryggen ju längre graviditeten fortgår både pga av ökad vikt och ökad svank. Detta ökar också risken för problem i ländryggen.

Spädbarnskolik och/eller Irritable infant syndrome
Ett spädbarn som gråter mycket har inte alltid kolik. Många spädbarn lider av nackspärr eller ont i rygg eller bäcken. Detta beror på att de fått en sträckning i ligament eller muskler vid förlossning eller att de legat inklämda i en trång livmoder den sista månaden. Man kan ofta se att barnet har svårt att vrida huvudet åt ett håll, ligger och tittar åt samma håll, svårt amma på ena bröstet. Barnet skriker ofta till vid häftiga rörelser eller om man lyfter upp det och har svårt att komma till ro nattetid, vaknar ofta ganska snart och ofta med ett intensivt "smärtvrål".
Kiropraktorer behandlar detta på samma sätt som vi behandlar övrig nack och ryggsmärta ( se ovan ). När man behandlar spädbarn modifierar man givetvis sin teknik för att passa ett litet ömtåligt barn. Vetenskapliga studier som gjorts på spädbarnskolik i bl. a. Danmark har visat att 3-4 kiropraktiska behandlingar får 90% av kolik barnen symptomfria. Ingen annan behandling har visat likande resultat.